โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารขอเชิญท่านที่เคารพร่วมทำบุญ "ครบรอบ ๖๐ ปี" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-255288 , 254888 ต่อ 12