โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร ยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
 
 
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-255288 , 254888 ต่อ 12