โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจะมีการประกาศผลการสอบและการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
 
 
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-255288 , 254888 ต่อ 12