โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.
 
 
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-255288 , 254888 ต่อ 12