โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-255288 , 254888 ต่อ 12