ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่

ระดับชั้น

กิจกรรม/โครงการ

 7 พฤษภาคม 2561

อนุบาล

โครงการไออุ่นจากใจสายใยทิพรัตน์

10 พฤษภาคม 2561

ประถมศึกษา

โครงการไออุ่นจากใจสายใยทิพรัตน์

27 พฤษภาคม 2561

อนุบาล และประถมศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์