ภาพกิจกรรม
อาจารย์กนกวรรณ ศรีประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารที่คว้ารางวัล
อาจารย์กนกวรรณ ศรีประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารที่คว้ารางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 3 "เปิดโลกการศึกษาตรัง" ปีการศึกษา 2561 
ผลการแข่งขันวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
ปฐมวัย
เด็กหญิงปราย เหมะธุลิน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขัน "การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนปฐมวัย"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชร์ทอง
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขัน "ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
เด็กหญิง พิชญาภา วรรณรัตน์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแข่งขัน "ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1-6"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
เด็กชาย นัฐวุฒิ ยามา
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 15 การแข่งขัน "ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ป.1-6"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เด็กหญิง ปาริตา ตุ้นยุทธ์
เด็กหญิง ศวรรยา อารมณ์
เด็กหญิง จินตนา บุรุษราษฎร์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง อันดับ 6 การแข่งขัน "หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6"
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,18:43   อ่าน 274 ครั้ง