ภาพกิจกรรม
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562  จัดโครงการบัณฑิตน้อย อาจารย์กนกวรรณ ศรีประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารเป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ครูผู้ทำผลงานทางวิชาการ มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี จากทุนผุดสุพร  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  การแสดงของนักเรียนชุดต่างๆ ชั้นอนุบาล ๑ - ๒ / ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๕ ฯลฯ

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2562,17:04   อ่าน 2533 ครั้ง