ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนทีี่ 1 ปีการศึกษา 2562
12 พฤษภาคม 2562  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
*โดยอาจารย์วิรัช จันทร์เกิด ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารกล่าวเปิดประชุม
*อาจารย์กนกวรรณ ศรีประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
นโยบาย หลักสูตร นโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการประกันอุบัติเหตุ
*อาจารย์พชร มิ่งแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,19:53   อ่าน 585 ครั้ง