ภาพกิจกรรม
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2562

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
(กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้ง 
พรรคกล้วยไม้สานสายใยทิพรัตน์
1.เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทสุวรรณ์ ประธาน
2.เด็กหญิงนิธิศา เรืองศิลป์ รองประธานคนที่1
3.เด็กชาย สุธินันท์ เลนุกูล รองประธานคนที่2
4.เด็กหญิง พิชญาภา วรรณรัตน์ เลขานุการ

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,20:27   อ่าน 383 ครั้ง