ภาพกิจกรรม
โครงการวันสารทไทย62
วันที่ 12 กันยายน 2562  โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารได้จัดโครงการวันสารทไทย เพื่อเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามสืบไป 
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2562,08:57   อ่าน 24 ครั้ง