ภาพกิจกรรม
โครงการพุทธบุตรและพัฒนาจิต 62
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562
โครงการพุทธบุตรและพัฒนาจิต 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กนกวรรณ ศรีประยูร เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากพระเอกพล อธิจิตโต เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม โดยโครงการพุทธบุตรและพัฒนาจิตช่วยพัฒนาเยาวชนปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต
“เก่ง ดี และมีความสุข”
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2562,09:17   อ่าน 28 ครั้ง