ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,19:16   อ่าน 58 ครั้ง