ภาพกิจกรรม
24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาจารย์กนกวรรณ ศรีประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,09:15   อ่าน 206 ครั้ง