ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการแสดงชุดสงครามรามเกียรติ์ การประกวดคัดลายมือ การประกวดอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การประกวดร้องเพลง การเล่านิทาน ตอบคำถามรับรางวัลฯลฯ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,09:29   อ่าน 291 ครั้ง