ภาพกิจกรรม
30 กรกฎาคม 2563 มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
0 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช จันทร์เกิด ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร คณะครูมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,09:36   อ่าน 120 ครั้ง