ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่๓/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่๓/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมผุดสุพร โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,09:53   อ่าน 22 ครั้ง